Loodgieters- en dakdekkersbedrijf Jansen

030 743 57 08
Admiraal Helfrichstraat 13
3454 XA De Meern

Inleiding
Jansen Dakbedekking & Loodgieterswerken, gevestigd aan Admiraal Helfrichstraat 13 in De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, die geldt voor iedereen die de websites jansendakbedekking.nl en jansensedumdaken.nl  bezoekt. U dient zich er bewust van te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt en hechten dan ook groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Jansen Dakbedekking & Loodgieterswerken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende genoemde persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres(sen)

Doel waarom wij persoonsgegevens verwerken
• Om contact met u op te kunnen nemen voor het uitvoeren van onze dienstverlening
• Het afhandelen van het betalingsverkeer
• Gegevens waartoe wij verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Cookie beleid:
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, www.googleanalytics.com. Met deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jansen Dakbedekking & Loodgieterswerken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Let wel dat indien er zakelijke transacties voortvloeien uit het contact wij verplicht zijn dit gedurende een wettelijke termijn van meerdere jaren te bewaren. Tevens willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens beveiligen
Jansen Dakbedekking & Loodgieterswerken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde opslagmedia van Jansen Dakbedekking & Loodgieterswerken of die van een derde partij.

Vragen en feedback
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.
Bekijk daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een update.

  030 743 57 08